Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την Προώθηση της Βιομάζας ως Αντικαταστάτη των Στερεών Καυσίμων για Θέρμανση και Ηλεκτροπαραγωγή

  • Η θέρμανση και η ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή βασίζονται σε στερεά καύσιμα. Εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή, ο λιγνίτης χρησιμοποιείται και για θέρμανση.
  • Το λειτουργικό δίκτυο τηλεθέρμανσης Αμυνταίου, που διαχειρίζεται η ΔΕΤΕΠΑ και αυτό που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στα Μπίτολα βασίζονται στο λιγνίτη και στην περίσσεια ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών της περιοχής.
  • Η κύρια ιδέα είναι να επεκταθεί η χρήση βιομάζας για θέρμανση στην περιοχή ως καθαρή μορφή ενέργειας. Αυτό θα γίνει και μέσα από μια σειρά δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης, καθώς και από τεχνικές επισκέψεις σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η βιομάζα χρησιμοποιείται εκτενώς.
  • Οι λιγνιτικοί σταθμοί που λειτουργούν στην περιοχή είναι παλιοί και υπάρχει ορατή πιθανότητα να σταματήσουν να λειτουργούν στο εγγύς μέλλον. Έτσι μια πιο βιώσιμη και καθαρή εναλλακτική πηγή ενέργειας πρέπει να βρεθεί.
  • Η αγροτική οικονομία στην περιοχή μπορεί να ενισχυθεί, από τη χρήση των παραπροϊόντων της ως πηγές ενέργειας.

Project Partners

Οι εταίροι είναι: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ), Ελλαδα(OLP και LP1), ο υπεύθυνος φορέας για την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο, ο Δήμος Μπίτολα, από την Περιφέρεια Πελαγονίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FLP και LP2) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), Ελλάδα(PP3), ειδικοί στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το «IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013 είναι ένα Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ή IPA). Το Πρόγραμμα εστιάζει στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές και προωθεί τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία. Ο Γενικός Στόχος του Προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η σύγκλιση στην περιοχή του προγράμματος μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 €.